IMPROVE YOUR IELTS SKILLS (FULL SKILLS)

  18-11-2016  591
Tài liệu IELTS theo kỹ năng- Improve your IELTS Writing Skills
Improve your IELTS Reading Skills
Improve your IELTS Listening and speaking Skills

Anh ngữ ASEC gửi tặng các bạn học viên những cuốn sách hữu ích, hỗ trợ các bạn trong việc ôn luyện các kỹ năng trong IELTS, giúp học viên có những chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS quốc tế.

Bộ 3 cuốn sách xây dựng kỹ năng riêng biệt gồm writing, speaking and listening, reading dựa trên 10 units, mỗi unit là 1 topic cụ thể nhưng rất gần gũi với học sinh cũng như chủ đề trong IELTS như giáo dục, văn hoá, tuổi trẻ, sức khoẻ… Trong mỗi unit, học viên sẽ nắm được bao quát một dạng bài trong đề thi, từ vựng và ngữ pháp liên quan. Mỗi cuốn sẽ đi chi tiết vào các kỹ năng giúp học viên rèn luyện hiệu quả hơn.  

 

Các bạn vui lòng download tài liệu tại đây.