NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TRONG LUẬT QUỐC TỊCH CANADA

  17-10-2017  61624
Đã có những thay đổi đáng kế trong dự luật quốc tịch của Canada vào ngày 03/05 và được chấp thuận để chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/06/2017 bởi Hoàng Gia (Royal Assent). Với sự thay đổi này, các thủ tục theo luật quốc tịch mới (Citizenship Act) sẽ được đơn giản hóa và nâng cao tính hiệu quả trong quá trình xét hồ sơ.  
Với sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại thuận lợi cho những người trẻ và những người già trong việc đăng ký xin gia nhập quốc tịch.
Xem bản so sánh dưới đây để thấy được những sự thay đổi sau ngày 19/06/2017:
 Những thay đổi sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 19/06/2017
Trước đây Sau ngày 19/06/2017
Những người có 2 quốc tịch bị kết án phản quốc, làm gián điệp và khủng bố, tùy theo mức độ bản án hoặc những người tham gia các nhóm vũ trung và tổ chức chống lại lợi ích của Canada sẽ bị tước quốc tịch Hủy bỏ điều khoản trước đây, theo đó những người có 2 quốc tịch đang sống tại Canada mà phạm tội cũng sẽ được xét xử như những công dân Canada khác.
Người xin gia nhập quốc tịch bắt buộc phải tiếp tục sống tại Canada để được gia nhập quốc tịch Hủy bỏ điều khoản trước đây.
Bộ trưởng có quyền từ chối một số yêu cầu của trẻ vị thành niên khi tự xin gia nhập quốc tịch trong khi cha mẹ chưa được gia nhập quốc tịch Hủy bỏ điều khoản trước đây, theo đó các trẻ em vị thành niên có thể tự xin gia nhập quốc tịch khi cha mẹ chưa có quốc tịch.
Người đang thi hành án tại cộng đồng (bản án có điều kiện) vẫn được cho gia nhập quốc tịch Hủy bỏ điều khoản trước đây, theo đó các nhân đang thi hành một bản án sẽ không được gia nhập quốc tịch và cũng không được tính thời gian cho sự hiện diện tại Canada.
Bộ trưởng có đặc quyền để trao quốc tịch cho một người đặc biệt hoặc những người gặp khó khăn bất thường hoặc những người mang lại những lợi ích cho Canada Bổ sung điều khoản này, theo đó những người vô tổ quốc (Statelessness) cũng sẽ có thể được đặc cách gia nhập quốc tịch.
Không phân biệt người tàn tật và người bình thường Xem xét những biện pháp hợp lí để đáp ứng nhu cầu của một người xin gia nhập quốc tịch là một người tần tật.
Người xin gia nhập quốc tịch vào ngày 11/06/2015 hoặc sau đó phải luôn giữ đủ các điều kiện như đã yêu cầu mới được gia nhập quốc tịch Bổ sung thêm những người nộp hồ sơ trước ngày 11/06/2015 vẫn phải giữ đủ các các điều kiện mới được gia nhập quốc tịch.
 
 Những thay đổi dự kiến sẽ được áp dụng vào cuối mùa thu năm nay:
Trước đây Sau ngày 19/06/2017
Phải có mặt thực sự ở Canada 4 năm trong vòng 6 năm trước khi nộp đơn xin gia nhập quốc tịch. Giảm xuống còn: 3 năm trong 5 năm.
Người xin gia nhập quốc tịch phải khai thuế thu nhập, nếu yêu cầu theo luật Income tax Act, ít nhất 4 năm trong vòng 6 năm, cùng thời điểm có mặt tại Canada Người xin gia nhập quốc tịch phải khai thuế, nếu có yêu cầu, 3 năm trong vòng 5 năm.
Phải hiện diện ở Canada 183 ngày trong 4 năm của 6 năm trước khi nộp hồ sơ Hủy yêu cầu trước đây.
Thời gian hiện diện ở Canada trong lúc đợi có PR (Thẻ xanh) sẽ không được tính vào thời gian hiện diện để đủ điều kiện đăng ký xin gia nhập quốc tịch Những ngày hiện diện tại Canada khi chưa có PR sẽ được tính 1 ngày = 1/2 ngày và tối đa là 365 ngày.
Những người trong độ tuổi 14 – 64 phải làm bài thi trắc nghiệm để gia nhập quốc tịch Thay đổi thành những người từ 18 – 54 tuổi phải thi trắc nghiệm để gia nhập quốc tịch.
 
 Những thay đổi dự kiến sẽ được áp dụng vào đầu năm 2018:
Trước đây Sau ngày 19/06/2017
Bộ trưởng Di trú có quyền quyết định hủy các hồ sơ bị cho là gian lận, che giấu sự thật ha vi phạm trong việc nhờ người đại diện Chỉ có Tòa án tối cao mới có quyền quyết định những trường hợp trên, trừ khi người nộp hồ sơ yêu cầu Bộ trưởng quyết định.
Không rỏ ràng trong việc nhân viên Bộ Di trú tịch thu các giấy tờ gian lận hoặc nghi ngờ gian lận theo Luật Quốc tịch Xác định rỏ ràng rằng các nhân viên Bộ Di trú sẽ tịch thu những tài liệu gian lận hoặc nghi ngờ gian lận theo Luật Quốc tịch.

Nguồn: tincanada.net