Bạn Cường, du học sinh tại Mỹ hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngày quản trị nhà hàng khác sạn. Rất đẹp trai, tài năng và nói chuyện vô cùng lưu loát. Hôm nay bạn ấy có một buổi chia sẻ cùng với Blog du học về những trải nghiệm và kinh nghiệm du học sau 7 năm học tập và làm việc tại đất nước cờ hoa.


Các Videos Khác