SĂN HỌC BỔNG DU HỌC CÙNG IELTS 7.0

Để xin được học bổng giá trị cao cho chương trình thác sĩ sắp tới. Bùi Ngọc Thiên Thanh - sinh viên năm cuối đại học đã xuất sắc giành được IELTS 7.0 chỉ trong vòng 6 tháng theo học tại Trung Tâm Anh Ngữ ASEC. 

ASEC xin chúc em luôn thành công trên con đường phía trước nhé.

Chia sẻ