Các loại hình xin cấp Work Permit vào Canada

Việc xin việc làm tại Canada theo những chính sách hiện hành đang được nhiều người lao động có tay nghề quan tâm để tìm kiếm môi trường công việc và sinh sống mới. Có 02 dạng work permit bao gồm Employer Specific Work Permit và Open Work Permit.

Điều kiện xin Employer-specific Work Permit – Giấy phép làm việc

Employer-specific work permit cho phép bạn được làm việc theo các điều kiện cụ thể bao gồm: Tên của doanh nghiệp mà bạn sẽ làm việc, khoảng thời gian làm việc và nơi làm việc.

Để có thẻ xin được dạng visa này, người lao động phải được tuyển bởi chủ lao động có chứng chỉ LMIA – Labour Market Impact Assessment: giấy tờ cho phep schur lao động người Canada có thể hợp pháp thuê một cá nhân lao động nước ngoài. Chỉ khi người chủ lao động có LMIA, thì người lao động nước ngoài mới có thể xin Work Permit.

Các điều kiện để có thể xin LMIA:

Người chủ lao động sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng mà họ đang cần lao động nước ngoài, bao gồm số lượng ứng viên người Canada đã apply vào vị trí này, số lượng viên viên người Canada đã thực hiện phỏng vấn và giải thích chi tiết vì sao các nhân lực người Canada không được nhận vào vị trí công việc.

ESDC sẽ cân nhắc các yếu tố:

+ Mức lương được offer cho người lao động nước ngoài có phù hợp với mức lương trung bình dành cho vị trí nghề nghiệp tại địa phương đó hay không

+ Điều kiện làm việc có phù hợp với luật lao động và các thỏa thuận đã trao đổi không

+ Ở khu vực này có thiếu hụt nguồn nhân lực cho vị trí nghề nghiệp này không

+ Hiện nay có đang có sự kiện tranh chấp lao động nào trong công ty không

+ Nhà tuyển dụng người Canada đã có những nỗ lực nào trong việc tìm người Canada để lấp vào vịt rí nhận sự còn thiếu đó không

+ Lao động nước ngoài sẽ chuyển giao các kỹ năng hay chuyên môn nào cho người Canada

+ Việc thuê người lao động nước ngoài sẽ giúp tạo ra thêm công việc hay duy trì công việc cho người Canada

+ Người lao động nước ngoài có trở thành nhân viên của nhà tuyển dụng hay không

Và với các điều kiện này, các vị trí khu vực ít dân cư sẽ có nhiều cơ hội nhận được LMIA hơn.

Thủ tục giấy tờ apply

Các giấy tờ cần cung cấp để apply, đặc biệt là hồ sơ diện vợ chồng gồm có:

 • Hộ chiếu còn hiệu lực
 • 02 ảnh của bạn và ảnh của thành viên sẽ sang Canada cùng (nếu có)
 • Bằng chứng về tình trạng định cư hiện tại
 • Certificat D’Acceptation du Quebec (Nếu bạn sang tỉnh Quebec)
 • Bằng chứng về mối quan hệ của bạn với vợ/ chồng, con cái đang ở bên Canada
 • Bằng chứng về việc bạn đáp ứng đủ điều kiện nhận công việc
 • Bảng photo Labour Market Impact Asessment (LMIA) cho công ty tuyển dụng bạn và bản job offer
 • Nếu bạn đăng ký Post-graduation work permit, thì bạn cần cung cấp thông tin về việc hoàn thành khóa học
 • Hoàn thiện “Application for Work Permit Made Outside of Canada – IMM 1295” (Nếu apply ngoài Canada)
 • Hoàn thiện “Document Checklist – IMM 5488”
 • Hoàn thiện “Family Information – IMM 5645”
 • Hoàn thiện “Schedule 1 – Application for Temporary Resident Visa” (Đơn này cần được hoàn thiện bởi người apply, vợ/ chồng của người apply và tất cả các con phụ thuộc dưới 18 tuổi)
 • Mức phí đóng xin Work Permit: 155CAD/ người và xin Open Work Permit Holder: 100 CAD/ người. Vậy mức phí phải đóng tổng cộng là 255CAD/ người

 

Điều kiện xin Open Work Permit – Giấy phép làm việc ngắn hạn tại Canada

Open Work Permit:

Là giấy phép lao động ngắn hạn không có quy định về công việc hay ngành nghề cụ thể. Với điểm lợi này bạn sẽ không bị hạn chế địa diểm hay nhà tuyển dụng trong quá trình làm việc tại Canada. Và thay vì phải nộp các giấy tờ liên quan đến nhà tuyển dụng như LMIA- Labour Market Impact Assessment hay Offer of employment, thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký xin Open Work Permit mà không cần đến chúng.

Các đối tượng đủ điều kiện xin Open Work Permit:

 • Bạn là du học sinh tốt nghiệp từ một trường cao đẳng hay đại học nằm trong danh sách DLI – Designed Learning Institution và đủ điều kiện xin Post-Graduation Work Permit
 • Bạn là sinh viên không còn đủ khả năng để chi trả cho chi phí học tập hiện tại
 • Bạn là người lao động đã có work permit của một ngành nghề cụ thể như hiện đang bị bạo hành hoặc xâm phạm có liên quan đến công việc của bạn tại Canada
 • Bạn là người đã apply lấy quyền thường trú nhân ở Canada (Permanent Resident)
 • Bạn là vợ/ chồng của người lao động lành nghề (Skilled Worker) hoặc du học sinh
 • Bạn là vợ/ chồng của ứng viên trong diện “Atlantic Immigration Pilot Program”
 • Bạn là người tị nạn, người đang yêu cầu được chứng nhận tị nạn, người được bảo vệ hoặc thành viên trong gia đình của những đối tượng này
 • Bạn là người đang chịu lệnh loại bỏ không thể thực thi (An unenforceable removal order)
 • Bạn là người có giấy cư trú tạm thời (Permanent Resident)
 • Bạn là người lao động trẻ đang tham gia vào các chương trình đặc biệt

Thủ tục giấy tờ apply

Các giấy tờ cần cung cấp để apply, đặc biệt là hồ sơ diện vợ chồng gồm có:

 • Hộ chiếu còn hiệu lực
 • 02 ảnh của bạn và ảnh của thành viên sẽ sang Canada cùng (nếu có)
 • Bằng chứng là bạn thỏa mãn các yêu cầu của công việc bạn mong muốn làm ở Canada (Trong trường hợp bạn sang Canada làm một công việc cụ thể)
 • Certificat D’Acceptation du Quebec (Nếu bạn sang tỉnh Quebec)
 • Bằng chứng về mối quan hệ của bạn với vợ/ chồng, con cái đang ở bên Canada
 • Hoàn thiện “Application for Work Permit Made Outside of Canada – IMM 1295” (Nếu apply ngoài Canada)
 • Hoàn thiện “Document Checklist – IMM 5488”
 • Hoàn thiện “Family Information – IMM 5645”
 • Hoàn thiện “Schedule 1 – Application for Temporary Resident Visa” (Đơn này cần được hoàn thiện bởi người apply, vợ/ chồng của người apply và tất cả các con phụ thuộc dưới 18 tuổi)
 • Mức phí đóng xin Work Permit: 155CAD/ người và xin Open Work Permit Holder: 100 CAD/ người. Vậy mức phí phải đóng tổng cộng là 255CAD/ người

Sau khi nộp các giấy tờ online, nếu đơn của bạn được chấp nhận, tài liệu nhập cảnh vào Canada sẽ được gửi đến. Trong quá trình hồ sơ được xử lý và bạn đang ở trong Canada thì bạn chỉ được đi làm nếu work permit của bạn còn hạn. Thời gian xét hồ sơ có thể mất đến 5 tháng, vì vậy nếu bạn đã có kế hoạch thì nên nộp khi vẫn còn ở Việt nam.

Chia sẻ