Bằng đại học tiếng Anh là gì?

Bằng đại học tiếng Anh là college degree, phiên âm là kɒlɪʤ dɪˈgri. Bằng đại học là một bằng cấp học thuật kiếm được bởi một người đã hoàn thành các khóa học đại học Bằng đại học do hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện được phép đào tạo trình độ đại […]

Read More