Cấu Trúc Also trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng Also trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Will qua bài viết sau

“ALSO” TRONG TIẾNG ANH NGHĨA LÀ GÌ?

“ALSO” là trạng từ có nghĩa là: cũng, cũng vậy, ngoài ra.

“ALSO” đồng nghĩa với “Too” trong khá nhiều trường hợp.

“ALSO” được phát âm là /ˈɑːl.soʊ/

Ví dụ:

 • He’s an investor and also writes books.

 • Anh ấy là một nhà đầu tư và cũng viết sách nữa.

 

 • I know that you also want to join the team. 

 • Tôi biết rằng anh cũng muốn tham gia vào nhóm nữa.

CẤU TRÚC CỦA “ALSO” TRONG TIẾNG ANH

Cấu trúc “Not only… But also” là một cấu trúc vô cùng phổ biến và thường xuyên được sử dụng trong Tiếng Anh. Cấu trúc này có 3 dạng:

2.1) Nhấn mạnh danh từ: 

S + V + Not only + Noun + But also + Noun

Ví dụ: 

 • Not only my mother but also my sister doesn’t like my new hair style. 

 • Không chỉ mẹ thôi mà cả chị gái cũng không thích kiểu đầu mới của tôi.

 

 • Not only me but also all class members can speak English fluently. 

 • Không chỉ tôi mà tất cả học sinh trong lớp đều có thể nói Tiếng Anh trôi chảy.

2.2) Nhấn mạnh động từ: 

S + not only + V + but also + V

Ví dụ: 

 • Tommy not only sings well but also plays guitar perfectly.

 • Tommy không chỉ hát hay mà còn chơi guitar siêu đỉnh.

 

 • Angelina Jolie not only writes plays for television but also acts in movies.

 • Angelina Jolie không chỉ viết kịch bản cho phim truyền hình mà còn đóng phim.

2.3) Nhấn mạnh trạng từ: 

S + V + not only + Adv + but also + Adv

Ví dụ: 

 • The new staff works not only quickly but also efficiently.

 • Nhân viên mới làm việc không chỉ nhanh mà còn cực hiệu quả.

2.4) Nhấn mạnh tính từ: 

S + be + Adj + but also + adj

Ví dụ:

 • The city is not only very cool and trendy, but also surprisingly affordable.

 • Thành phố này không chỉ thú vị và thời thượng, mà giá cả cũng hợp lý đến đáng ngạc nhiên

CÁCH DÙNG “ALSO” TRONG TIẾNG ANH

“ALSO” đồng nghĩa với “too” và “as well” nhưng có sắc thái trang trọng hơn, thường dùng trong văn viết hơn hai từ còn lại.

“ALSO” được dùng trước động từ chính và sau động từ khuyết thiếu, có thể đứng cả ở đầu câu, cuối câu và giữa câu (tuy nhiên vị trí cuối câu ít được sử dụng hơn).

Dưới đây là 3 cách dùng phổ biến của “ALSO”:

“ALSO” đứng sau to be (am/is/are, was/were)

Ví dụ: 

 • He is also a Vietnamese.

 • Anh ấy cũng là một người Việt Nam.

 

 • At that time, I was also in the library. 

 • Lúc đó, tôi cũng đang ở trong thư viện.

“ALSO” đứng trước động từ thông thường

Ví dụ: 

 • I also play chess. 

 • Tôi còn chơi cờ vua nữa.

 

 • Linda also went with us.

 • Linda cũng đã đi cùng với chúng tôi.

“ALSO” đứng sau trợ động từ ( have/has, should/could/can,…)

Ví dụ: 

 • I can also speak Korean and Japanese.  

 • Tôi cũng có thể nói tiếng Hàn và tiếng Nhật nữa.

 

 • You should also study English. 

 • Cậu cũng nên học Tiếng Anh đi.

CỤM TỪ THÔNG DỤNG VÀ THÀNH NGỮ VỚI “ALSO”

Cụm từ/ Thành ngữ

Nghĩa Tiếng Việt

also known as

Được biết đến bởi tên hoặc mô tả nào khác. Thường được viết tắt là “AKA” hoặc “a.k.a” trong cả lời nói và văn bản

also-ran

Một người không mấy quan trọng hoặc không thành công. (Cụm từ này bắt nguồn từ đua ngựa, chỉ những con ngựa vượt qua vòng đua nhưng không thể thắng giải của cuộc đua – kẻ thua cuộc)

see also

Cũng thấy được trong…

Dùng để giới thiệu người đọc đến một tác phẩm khác có liên quan đến chủ đề đang thảo luận.

they also serve who (only) stand and wait

Có lúc tất cả những gì bạn cần làm là bình tĩnh và không làm gì hết, thậm chí bạn có thể giúp đỡ đi chăng nữa.

Ví dụ: 

 • Park Chae-Young, also known as Roses, is a member of the famous Korean group Black Pink.

 • Park Chae-Young, được biết đến với tên Roses, là một thành viên của nhóm nhạc Black Pink nổi tiếng Hàn Quốc.

 

 • That guy is definitely an also-ran, I see no hope for him in this league. 

 • Anh chàng này chắc chắn là một gã xoàng, tôi chẳng thấy có hy vọng nào cho anh ta trong mùa giải này cả.

 

 • Watkin’s interpretation of this scene from Hamlet clearly supports the theory. See also the analysis by J. R. Prewitt on the matter.

 • Sự phân tích của Watkin về cảnh này của vở Hamlet đã ủng hộ rõ ràng cho lý thuyết đề ra. Xem thêm phân tích của J. R. Prewitt về vấn đề này.

 

 • I know you may feel like you’re unimportant when you’re on the sidelines during the play, but we rely on you just as much as those who start on the play from the very first seconds. Remember that they also serve who only stand and wait.

 • Tôi biết là anh có thể cảm thấy mình không quan trọng khi ở bên lề buổi diễn, nhưng chúng tôi cần sự góp mặt của anh như những người bắt đầu từ những giây đầu tiên. Hãy luôn nhớ rằng có lúc điều tốt nhất ta cần làm là chờ đợi và không làm gì cả.

Trên đây là Cấu Trúc Also & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *