Cấu Trúc Before trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng Before trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Will qua bài viết sau

 VỊ TRÍ CỦA MỆNH ĐỀ CHỨA BEFORE

Before được xem là một liên từ, các mệnh đề có chưa before  thường là các mệnh đề phụ được dùng để bổ sung ngữ nghĩa cho mệnh đề chính. Các mệnh đề thường có vị trí linh hoạt trong câu, nó sẽ được đặt trước hoặc sau tùy thuộc vài mục đích diễn đạt của người sử dụng. Khi được đảo lên đầu câu, mệnh đề chứa Before sẽ được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.( Mệnh đề chứa before có vị trí linh hoạt trong câu)

Ví dụ:

• Before going to bed, He had finished her homework. =  He had finished her homework before going to bed.

Dịch nghĩa: Anh ấy hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi ngủ.

 CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG BEFORE

Before được dùng phổ biến trong mệnh đề như là một trạng ngữ chỉ thời gian.

Chúng ta cần chú ý đến mối liên hệ thì giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ để sử dụng và chia động từ thật chính xác.

Cấu trúc:

Before + simple past, past perfect

  • •  Before được đùng dể nói về một hành động đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

Ví dụ:

– Before They went to Nam’s house, they had contacted to him

Dịch nghĩa: Trước khi họ đi tới nhà Nam, họ đã liên lạc với anh ta.

– Before Nam could think of a reply his friend girl walked away.

Dịch nghĩa: Trước khi Nam có thể nghĩ ra câu trả lời thì bạn gái của anh ấy đã bỏ đi rồi.

Cấu trúc:

Before + simple present, simple future/ simple present

  • •   Trước khi làm gì sẽ làm gì

– Before i and my sister have a holiday, we will decide the destination.

Dịch nghĩa: Trước khi kỳ nghỉ đến, Tôi và chị gái của tôi sẽ quyết định địa điểm đến.

– Before we leave, we’ll give you a gift

Dịch nghĩa: Trước khi rời đi, chúng tôi sẽ tặng bạn một món quà

– Before Hoa leave, she want to make sure that no-one can know about this

Dịch nghĩa: Trước khi Hoa đi, cô ấy muốn biết chắc chắn rằng không có ai biết được chuyện này

MỘT VÀI LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BEFORE

Để sử dụng before một cách thành thạo và tự nhiên nhất, bạn cần nhớ rõ một vài lưu ý khi sử dụng nó như sau:

Lưu ý 1: Ngoài việc giữ vai trò như một liên từ trong các mệnh đề, before còn có thể xuất hiện trong các câu trúc đặc biệt dưới dạng  đảo ngữ.

Lưu ý 2:  Không chỉ là một liên từ, Before còn là một giới từ, nó có thể có một danh từ đi kèm phía sau.

Lưu ý 3:  Before thể hiện thứ tự diễn ra của các hành động, ngoài ra nó còn được biết như là một dấu hiệu nhận biết của các thì hoàn thành.

Trên đây là Cấu Trúc Before& cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *