Cấu Trúc Help trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng Help trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Will qua bài viết sau

 CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG HELP

Help có 3 dạng cấu trúc với ý nghĩa gần giống với nhau, bạn cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa chúng để có thể áp dụng thật tốt.

Help so to do st : giúp ai đó làm việc gì. Trong trường hợp này cả người giúp và người được giúp đều cùng  nhau làm.

To help sb do sth: giúp ai đó làm việc gì. Trong trường hợp này, người giúp sẽ làm hết và người được giúp không cần tham gia.

To help sb to do sth: giúp ai đó làm cái gì

Lưu ý: Cấu trúc: To help sb to do sth = To help sb do sth: cả 2 đều được dùng để nói về việc giúp ai đó làm gì.

Ví dụ:

 • She helped me clean the house. = She helped me to clean the house.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy giúp tôi làm sạch căn nhà.

 

 • She can’t help to clean the house = She can’t help clean the house.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy không thể giúp tôi làm sạch căn nhà.

 

 • My mum helped me in learning English = My mum helped me with English.
 • Dịch nghĩa: Mẹ của tôi giúp tôi học tiếng Anh.

 MỘT SỐ LƯU Ý KHI DÙNG HELP

– Nếu tân ngữ đi sau Help không nói trực tiếp đến một ai hay nói cách khác là đại từ vô nhân xưng với nghĩa “người ta”. Chúng ta có thể bỏ tân ngữ đó và To của động từ đi kèm đằng sau.

– Trong trường hợp tân ngữ của Help giống với tân ngữ của động từ đi kèm đằng sau. Chúng ta bỏ tân ngữ sau Help và To của động từ đi đằng sau nó.

– Help thường đi kèm với động từ có dạng Inf, nhưng help cũng có thể đi với động từ nguyên thể trong một số trường hợp nhất định.

– Cấu trúc To help sb do sth hay To help sb to do sth đều được dùng với nghĩa là giúp ai làm gì.

Ví dụ:

 • – Nam helped Lan wash the dishes.
 • Dịch nghĩa: Nam giúp Lan rửa chén bát.

 

 • – Nam helped the old man with the packages to find a taxi.
 • Dịch nghĩa: Nam đã giúp người đàn ông lớn tuổi có nhiều hành lý gọi một chiếc taxi.

 

 • – The teacher helped Hoa find the research materials.
 • Dịch nghĩa: Giáo viên đã giúp Hoa tìm tài liệu cho cuộc nghiên cứu.

 

 • – This wonderful drug helps (people to) recover more quickly.
 • Loại thuốc kì diệu này giúp (người ta) hồi phục nhanh hơn.

People to có thể lược bỏ bới nó là một đại từ vô xưng với ý nghĩa người ta

– Nếu tân ngữ của help và tân ngữ của động từ đi kèm đằng sau giống nhau, ta lược bỏ tân ngữ sau help đồng thời bỏ luôn cả to của động từ đằng sau.

Ví dụ:

 • The body fat of the bear will help (him to) keep him alive during hibernation.
 • Dịch nghĩa: Cơ thể mập của con gấu sẽ giúp (nó) sống sót trong suốt kì ngủ đông.

Cấu trúc: CAN’T HELP +V-ING: Không thể không làm gì đó

Ví dụ:

– Can’t help laughing : Không thể nhịn cười!!!

– Cấu trúc HELP + TO DO STH và HELP + V có nghĩa giống nhau và chúng có thể dùng thay thế lẫn nhau.

Ví dụ:

 • – He helps me do my homework.
 • – He helps me to do my homework.
 • Dịch nghĩa : Anh ấy giúp tôi làm bài tập về nhà của tôi.

Trên đây là Cấu Trúc Help & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *