Cấu Trúc Need trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng Need trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Will qua bài viết sau

 SỬ DỤNG NEED TO NHƯ MỘT ĐỘNG TỪ THƯỜNG

Cấu trúc need to đi với động từ:

–  S + NEED + TO + VERB + O

Chủ ngữ trong câu là vật thể sống như con người, động vật với nghĩa chủ động thực hiện hoạt động trong câu.

Ví dụ:

– I and Hoa need to work hard.

Dịch nghĩa: Tôi và Hoa cần chăm chỉ.

– He needs to learn English.

Dịch nghĩa: Anh ấy cần phải học tiếng Anh.

– I need to talk to you.

Dịch nghĩa: Anh cần nói chuyện với em.

Cấu trúc need to chỉ dùng cho các chủ ngữ chủ động. Chúng ta có thể học thêm cấu trúc khác khi chủ ngữ mang nghĩa bị động.

–  S + NEED + V-ing

Chủ ngữ trong câu là những danh từ dùng để chỉ vật, nó không có khả năng thực hiện hành động.

Ví dụ:

– The house needs decorating.

Dịch nghĩa: Ngôi nhà cần được trang trí.

Cách sử dụng “need” mang nghĩa bị động ngoái cấu trúc trên, chúng ta còn có thể sử dụng một cấu khúc khác.

– S + NEED + TOBE + V(Phân từ)

Ví dụ:

– The house needs decorating = the house needs to be decorated.

–  My computer needs repairing = My computer needs to be repaired.

Dịch nghĩa: máy tính của tôi cần được sửa chữa.

Ngoài ra, chúng ta có thể thay thế việc dùng từ “need” bằng “in need of” mà không thay đổi ngữ nghĩa. Nhưng có sự khác biệt giữa cấu trúc “in need of” với “need“: S + BE + IN NEED OF + NOUN …

Ví dụ:

– I need money= I’m in need of money

Dịch nghĩa: Tôi cần tiền.

Cấu trúc: S + need have + V (phân từ)

Dùng với nghĩa lẽ ra nên làm gì

Ví dụ:

– You need have taken her back

Dịch nghĩa: Lẽ ra anh phải níu giữ cô ấy.

MỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC VỚI NEED MÀ KHÔNG PHẢI NEED TO

Need to chỉ có thể sử dụng trong trường hợp nhất định nhưng nếu chỉ dùng need, chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn.  Need đặc biệt hơn các từ thông thường ở chỗ, nó có thể đảm nhiệm 2 chức năng:

_ Làm ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

_ Làm ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT.

Chúng ta có thể sử dụng Need như một trợ động từ/ động từ khuyết thiếu.

Cấu trúc:

–  NEED + Vinfinitive

Ví dụ:

– You need pay attention to what the teacher is saying.

Dịch nghiã: Bạn cần chú ý tới những gì cô giáo đang nói.

Lưu ý: Trong câu phủ định, chúng ta thêm not vào sau need.

Cấy trúc:

– Needn’t + V (nguyên thể)

Ví dụ:

– You needn’t wear uniform on Saturday.

Dịch nghĩa: Bạn không cần mặc đồng phục vào ngày thứ 7.

– Chúng ta có thể đưa need lên trước chủ ngữ để câu chuyển thành câu hỏi nghi vấn.

Cấu trúc:

– NEED + S + Vinfinitive?

Ví dụ:

–  Need I come early?

Dịch nghĩa: Tôi có cần đến sớm không?

Lưu ý: Need chỉ đóng vai trò là động từ khiếm khuyết ở trong câu phủ định hoặc câu nghi vấn hoặc trong câu có từ chỉ nghĩa phủ định.

Một số ví dụ khác:

_ She needn’t meet him.

Dịch nghĩa: Cô không cần phải gặp hắn ta.

_ Need she meet Chuso?

Dịch nghĩa: Cô ta có cần gặp mặt Chuso không?

_ I hardly need use English for my job.

Dịch nghĩa: Tôi hầu như không cần dùng tiếng Anh trong công việc.

( Trong ví dụ này,  Hardly mang nghĩa phủ định (“hầu như không”)Trên đây là Cấu Trúc Need & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *