NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O được Trường THCS Võ Thị Sáu biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng bazơ tác dụng với axit tạo ra muối và nước. Cụ thể phương trình phản ứng ở đây cho NaOH tác dụng H2SO4. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình dưới đây.

NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Mục lục

  • Phương trình phản ứng H2SO4 ra Na2SO4
    • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
  • Điều kiện phản ứng xảy ra H2SO4 ra Na2SO4
  • Bài tập vận dụng liên quan 

Phương trình phản ứng H2SOra Na2SO4

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Điều kiện phản ứng xảy ra H2SO4 ra Na2SO4

Nhiệt độ thường

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy chất nào sau đây phản ứng được H2SO4 loãng

A. Cu, NaOH, BaCl

B. Fe, KOH, NaCl

C. Al, NaOH, Na2CO3

D. Ag, KOH, BaCl2

Đáp án C

Câu 2. Kim loại nào sau đây không phản ứng được H2SO4 đặc nguội?

A. Cu

B. Zn

C. Ag

D. Al

Đáp án D

Câu 3. Trung hòa 300 ml dung dịch H2SO1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là:

A. 100 g

B. 130 g

C. 150 g

D. 120 g

Đáp án D

Câu 4. Trung hòa 150ml dung dịch NaOH 2M bằng V (ml) dung dịch H2SO1M. Giá trị của V bằng

A. 150 ml

B. 0,2 lít

C. 0,1 lít

D. 100 ml

Đáp án A

Câu 5. Trong các dung dịch: HNO3, KCl, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung

Xem thêm bài viết hay:  [Năm 2022] Quan điểm của em trước cuộc vận động nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục xem nhiều nhất (7 mẫu)

dịch Ba(HCO3)2 là

A. HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2.

B. HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, Na2SO4.

C. KCl, K2SO4, Ca(OH)2.

D. HNO3, KCl, K2SO4.

Đáp án B

Các chất phản ứng: HNO3, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4

2HNO3 + Ba(HCO3)2 → Ba(NO3)2 + CO2 + H2O

K2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 + 2KHCO3

Ca(OH)2 + Ba(HCO3)→ CaCO3 + BaCO3 + H2O

2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O

Câu 6. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 là:

A. Ba(NO3)2, Zn(NO3)2, HCl, CO2, K2CO3.

B. Zn(NO3)2, HCl, BaCO3, KHCO3,K2CO3.

C. NaHCO3, Na2CO3, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2.

D. NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, HCl.

Đáp án D

………………………………

Trường THCS Võ Thị Sáu đã gửi tới bạn phương trình hóa học NaOH + H2SO4 → Na2SO+ H2O, mong rằng qua bài viết này sẽ giúp các bạn có thể vận dụng dụng tốt vào các dạng bài tập cũng như học tập trên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Ngoài ra, Trường THCS Võ Thị Sáu đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập, cũng như bài giảng, giáo án hay miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Trường THCS Võ Thị Sáu . Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Chuyên mục: Hóa học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *