Đề bài: Suy nghĩ về hình tượng nhân vật Bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao.

Bài giảng Chí Phèo (Phần 2: Tác Phẩm) – Cô Thúy Nhàn (GV )

Hình tượng nhân vật Bá Kiến:

Chính từ góc độ xã hội “trên tinh thần giai cấp” mà ở Chí Phèo, Nam Cao đã khắc họa nổi bật một hiện tượng điển hình của chế độ phong kiến ​​đang thống trị nông thôn lúc bấy giờ: Bá Kiến.

Nam Cao tập trung khai thác bản chất anh hùng của nhân vật ông lão bằng những chi tiết nổi bật, sinh động và khá ấn tượng, từ lời nói ngọt ngào đến “nụ cười Huấn Cao”; Từ việc hét lên “rất đẳng cấp” để thử thần kinh đối phương cho đến màn độc thoại, hắn vạch trần những tâm tư, tính toán thâm độc đầy “mưu mô” được mấy thế hệ đúc kết qua “nghề phổ thông”. Đó là chính sách “mềm nắn rắn buông”, chính sách “bám tóc ôm đầu trọc”… Con cáo già hào hiệp “trí khôn” và nhiều hồn ma mảnh khảnh là những đại diện tiêu biểu của bản chất con người. bóc lột trong xã hội ngày ấy.

Xem thêm các bài văn mẫu về phân tích và lập dàn ý tác phẩm lớp 11:

chi-pheo-1.jsp

Các bộ đề lớp 11 khác

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Giải thích câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách hay nhất (4 mẫu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *