Một tấm THẺ XANH 10 NĂM hết hạn cũng giống như sổ thông hành (passport). Nếu sổ thông hành Hoa Kỳ hết hạn, người này vẫn là công dân Hoa Kỳ nhưng sổ thông hành hết hạn không thể được dùng để du hành ngoài đất nước Hoa Kỳ. Nếu THẺ XANH 10 NĂM hết hạn, thường trú nhân này vẫn là một thường trú nhân hợp pháp nhưng Thẻ Xanh hết hạn không thể được dùng để du lịch quốc tế hoặc chứng minh sự hợp lệ đối với việc làm.

Vì thế, các thường trú nhân có THẺ XANH 10 NĂM được yêu cầu nộp đơn I-90 để xin gia hạn thẻ xanh trong thời hạn trước 6 tháng khi thẻ này hết hạn.

THẺ XANH 2 NĂM dành cho Những Người Cư Trú Có Điều Kiện thì khác. Quy chế thường trú nhân “CÓ ĐIỀU KIỆN” được cấp cho những hồ sơn xin Thẻ Xanh dựa trên vấn đề hôn nhân, khi hôn thú được cấp dưới hai năm vào thời điểm hồ sơ này được chấp thuận. Người cư trú “CÓ ĐIỀU KIỆN” phải nộp đơn xin hủy bỏ điều kiện này trong vòng 90 ngày trước THẺ XANH 2 NĂM hết hạn.

THẺ XANH 2 NĂM khác với THẺ XANH 10 NĂM:
+ Khi THẺ XANH 10 NĂM hết hạn, người này vẫn giữ quy chế thường trú nhân hợp pháp. Tuy nhiên, đối với thường trú nhân “CÓ ĐIỀU KIỆN”, ngày hết hạn trên Thẻ Xanh sẽ chấm dứt quy chế thường trú nhân của họ nếu họ không nộp đơn I-751 đúng kỳ hạn.

Trong vòng 90 ngày trước khi chấm dứt hạn kỳ 2 năm, người cư trú “CÓ ĐIỀU KIỆN” phải nộp đơn I-751 để “hủy bỏ điều kiện” này. Không nộp đơn I-751 trong vòng 90 ngày trước khi Thẻ Xanh hai năm hết hạn sẽ làm mất quy chế thường trú nhân hợp pháp, và nguy hại hơn nữa, người này có thể bị đặt trong tiến trình bị trục xuất. Vì thế, ngày hết hạn phải được quan tâm nghiêm chỉnh.

Mẫu đơn đúng để xin hủy bỏ “điều kiện” này cho người có THẺ XANH 2 NĂM là đơn I-751. Một sai lầm tai hại thường xảy ra cho thường trú nhân “CÓ ĐIỀU KIỆN” là họ đã nộp đơn sai vào cuối thời gian hạn kỳ 2 năm. Họ phạm lỗi lầm vì đã nộp đơn I-90 để xin thay thế thẻ thường trú nhân 2 năm. Đơn I-90 không thể được dùng để xin hủy bỏ “điều kiện” để có một tấm THẺ XANH VĨNH VIỄN. Và sự việc thường xảy ra là Sở di trú đã nhận được những đơn I-90 này. Vài tháng sau đó, Sở di trú thông báo cho đương đơn biết rằng họ không thể dùng đơn I-90, vào lúc THẺ XANH 2 NĂM đã hết hạn và các đương đơn này đã mất quy chế thường trú nhân hợp pháp.

Thời gian bảo lãnh định cư:

  Diện bảo lãnh Viết tắt Thẻ xanh Quốc tịch
Hôn phu/ hôn thê K1 None 6-12 tháng
Vợ chồng (kết hôn dưới 2 năm và trên 2 năm) CRI/IR1  24-30 tháng 12-18 tháng
Cha mẹ bảo lãnh con cái Con độc thân dưới 21 tuổi F2A/ IR2 F2A - 2.5 năm IR2- 1 năm
Con độc thân trên 21 tuổi F2B/F1 F2B - 5-7 năm F1 - 6-8 năm
Con đã kết hôn trên 21 tuổi F3 None 8-10 năm
  Con trên 21 tuổi bảo lãnh ba mẹ IR5 None 1 năm
Anh chị em bảo lãnh nhau F4 None 10-14 năm

Bạn muốn nhập cư vào Hoa Kỳ và bạn đang có người thân trong gia đình thường trú hợp pháp có thể bảo lãnh cho bạn, diện bảo lãnh định cư đoàn tụ gia đình là diện bạn đang cần quan tâm.

Gia đình người nhập cư được phân thành hai loại chính: Người thân của công dân Hoa Kỳ được coi là “người nhập cư đặc biệt” và không phải chịu hạn chế hạn ngạch; và “Những người nhập cư ưu tiên” được chấp nhận theo một hệ thống hạn ngạch trên toàn thế giới và quốc gia cụ thể.
-    Những người nhập cư đặc biệt bao gồm cha mẹ, vợ hoặc chồng, và con cái ở độ tuổi vị thành niên chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi) của công dân Hoa Kỳ.

-    Những người nhập cư ưu tiên theo diện gia đình được phân thành một trong những loại ưu tiên sau đây:

 • Ưu tiên hạng 1 FB1: con trai và con gái chưa lập gia đình của công dân Mỹ
 • Ưu tiên hạng 2 FB2A: vợ/chồng và con trai/gái dưới 18 tuổi độc thân của người bảo lãnh có thẻ xanh
 • Ưu tiên hạng 2 FB2B: con trai/gái trên 18 tuổi độc thân của người bảo lãnh có thẻ xanh
 • Ưu tiên hạng 3 FB3: con trai/gái đã có gia đình của người bảo lãnh là công dân Mỹ
 • Ưu tiên hạng 4 FB4: anh em của người bảo lãnh là công dân Mỹ

Các quy định khác của luật nhập cư cho phép vợ hoặc chồng đủ điều kiện của công dân Hoa Kỳ vừa qua đời được nhập cư.
Quy trình nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân được bắt đầu bằng việc nộp đơn mẫu I-130, Bảo lãnh thân nhân, cho cơ quan Cơ quan di trú Hoa Kỳ. Đơn mẫu I-130 được nộp bởi công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp, “người nộp đơn” thay mặt cho “người thụ hưởng” nước ngoài.
- Với trường hợp những người nhập cư đặc biệt, những người không phải chịu hạn chế hạn ngạch, việc xét hồ sơ có thể được xem xét sau thời điểm nộp đơn.

- Với những người nhập cư ưu tiên theo diện bảo lãnh thân nhân được đưa vào danh sách đợi cấp thị thực trên cơ sơ “ngày ưu tiên” của họ, đó là ngày nộp đơn xin thị thực mẫu I-130. Để hoàn tất quá trình nhập cư, thị thực nhập cư phải có sẵn cho người nhập cư ưu đãi tương lai theo hệ thống hạn ngạch. Việc cấp thị thực theo hệ thống hạn ngạch dựa trên nhu cầu trên toàn thế giới và quốc gia cụ thể, được xác định theo một công thức phức tạp được quy định bởi Bộ Ngoại giao Mỹ. Thông tin chi tiết xem tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html
- Quá trình nhập cư cho những người nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân được hoàn thành khi đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc sau khi được cấp thị thực nhập cư bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán đặt ở bên ngoài Hoa Kỳ; hoặc khi được phê duyệt Đơn xin điều chỉnh tình trạng thường trú được nộp bởi người thụ hưởng thuộc loại I-130, người đang ở Hoa Kỳ hoặc những người đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng. Tất cả các thị thực nhập cư hoặc đơn xin điều chỉnh tình trạng phải được xác minh chấp nhận bằng cách kiểm tra lý lịch, khám sức khỏe, và trả lời phỏng vấn đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình về những vấn đề không được chấp thuận nhập cư bao gồm các vụ bắt giữ hình sự hoặc bị kết tội, vi phạm tình trạng thị thực, và thành viên trong các tổ chức chính trị.
- Sau khi hoàn tất quá trình xin cấp thị thực nhập cư, điều chỉnh sang trạng thái thường trú, và, trong trường hợp của một người nộp đơn xin thị thực, nhập cảnh vào Hoa Kỳ, người nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân trở thành một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, hay còn gọi là “LPR”, hội đủ điều kiện để sống và làm việc tại Hoa Kỳ, và cuối cùng để được chấp thuận nhập tịch như một công dân Hoa Kỳ.
Diện gia đình đặc biệt

Bạn cũng có thể hội đủ điều kiện để có thẻ xanh nếu bạn là:

 • Con cái hoặc vợ/chồng bị ngược đãi của công dân Hoa Kỳ
 • Được vào Hoa Kỳ bằng K visa (fiancée) hoặc là vợ/chồng của một công dân Hoa Kỳ hoặc trẻ em đi kèm
 • Được cấp V visa, là loại visa cho phép gia đình được sống chung tạm thời trong khi đang chờ xét visa định cư
 • Là góa phụ của một công dân Hoa Kỳ
 • Sinh ra trong một nhà ngoại giao nước ngoài tại Hoa Kỳ

Định cư Mỹ diện EB5 (Employment Base Fifth) là chương trình xin thẻ xanh Mỹ nhanh và an toàn nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư. Chương trình được Chính phủ Mỹ khởi xướng vào năm 1990 và giúp cải thiện nhiều địa phương ở Mỹ nơi có kinh tế chậm phát triển hoặc tỷ lệ thất nghiệp cao. Năm 2003, Chính phủ Mỹ cho phép những dự án nằm trong khu vực khuyến khích đầu tư thu hút vốn từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hàng năm, Chính phủ Mỹ cấp 10.000 visa theo chương trình định cư My diện EB5, trong đó có 3.000 visa theo diện đầu tư uỷ thác thông qua Regional Centers với vốn đầu tư 500 ngàn USD/suất và còn lại dành cho tự đầu tư với 1 triệu USD/suất. Đặc biệt, đối với diện đầu tư ủy thác thì nhà đầu tư sẽ hoàn lại vốn bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, đồng thời được hưởng lãi suất hàng năm. Thời gian chấp nhận đơn EB5 và cấp thẻ xanh Mỹ cho nhà đầu tư từ 1,5 – 2 năm. Sau 2 năm có thẻ xanh, nhà đầu tư có thể nộp đơn lên Sở di trú Mỹ để được cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

Đối tượng đầu tư của chương trình định cư Mỹ diện EB5:

Những điều kiện để trở thành đối tượng được phép đầu tư, gồm:

 • Không giới hạn về độ tuổi
 • Không yêu cầu về ngoại ngữ
 • Tất cả các nhà đầu tư có khả năng tài chính và có nhu cầu định cư Mỹ
 • Không yêu cầu có công ty kinh doanh hoặc kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp
 • Không cần trực tiếp quản lý công việc đầu tư hàng ngày

Các loại hình định cư Mỹ theo diện đầu tư:

·         Đầu tư vào những khu vực trọng tâm (RC)

 • Số vốn đầu tư là US$ 500,000
 • Không yêu cầu nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty.
 • Không yêu cầu nhà đầu tư phải tạo ra một doanh nghiệp mới vì ở trong vùng trọng tâm đã có sẵn các dự án đầu tư được Sở di trú Mỹ phê duyệt, nên nhà đầu tư chỉ cần đầu tư vốn vào dự án đó.
 • Có thể gián tiếp hoặc trực tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm chính thức, toàn thời gian. Trong đó không bao gồm cơ hội làm việc cho bản thân nhà đầu tư, nhân viên làm tạm thời và các thành viên trong gia đình.

·         Đầu tư vào một pháp nhân kinh doanh mới

 • Số vốn đầu tư là US$ 1,000,000
 • Nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty.
 • Có thể trực tiếp tạo ra 10 công việc chính thức, làm việc toàn thời gian, trong đó cũng không bao gồm cơ hội làm việc cho bản thân nhà đầu tư, nhân viên làm tạm thời và các thành viên trong gia đình. 10 việc làm toàn thời gian này phải được tạo ra cho thường trú nhân hoặc công nhân Mỹ trong 2 năm liên tiếp.

Số lượng visa được cấp hàng năm theo chương trình định cư Mỹ EB-5:

Mỗi năm, có khoảng 10.000 doanh nhân định cư Mỹ diện EB-5, trong đó có 7.000 visa định cư Mỹ diện EB-5 dang cơ bản đầu tư 1 triệu USD, còn 3.000 visa theo diện đầu tư đặc thù cần 500.000 USD.

Hồ sơ xin đầu tư theo chương trình định cư Mỹ theo diện EB-5:

Để tham gia vào chương trình định cư Mỹ diện EB-5, thì cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:

 • Chứng minh được nguồn gốc số tiền đầu tư (1 triệu hoặc 500 ngàn USD) có được là do hợp pháp từ tiền lương, lợi nhuận doanh nghiệp, cho tặng bất động sản, thừa kế, cổ phiếu, chứng khoán,…
 • Nộp đơn I-526 cho USCIS, sau đó trình bày cụ thể cho họ là đầu tư theo diện nào
 • Khi I-526 được chấp thuận, nhà đầu tư tiến hành nộp đơn xin thường trú bằng cách điền vào đơn DSS-230, đơn xin visa định cư hoặc I-485, đơn xin thay đổi tình trạng và tùy thuộc vào việc nhà đầu tư đó đang ở Mỹ theo dạng không định cư. Đây là đơn sẽ giúp nhà đầu tư có đủ điều kiện có được thẻ xanh.

Quyền lợi khi tham gia chương trình định cư Mỹ diện đầu tư:

Khi tham gia vào chương trình dinh cu My dien EB 5, các nhà đầu tư sẽ được hưởng vô số các quyền lợi hấp dẫn như

 • Thời gian xét duyệt nhanh, chỉ mất từ 10 – 16 tháng để được nhận thẻ thường trú nhân cho cả gia đình
 • Được hai quốc tịch
 • Được cấp thẻ xanh định cư Mỹ dưới dạng thường trú nhân cho cả gia đình, bao gồm cả vợ/chồng và các con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình
 • Chương trình định cư Mỹ diện EB 5 yêu cầu cung cấp ít giấy tờ cá nhân nhất và có tỉ lệ chấp thuận là cao nhất hiện nay (92%)
 • Được hưởng các quyền lợi như một công dân Mỹ, trong đó con em của nhà đầu tư sẽ được miễn học phí từ lớp 1 – 12 tại trường công lập Mỹ, còn học phí đại học áp dụng như người bản xứ
 • Không yêu cầu độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm kinh doanh
 • Có quyền học tập, sinh sống và làm việc tại bất cứ nơi nào trên đất Mỹ
 • Được ra vào Mỹ không cần visa và có thể nhập cảnh không cần visa ở hơn 185 quốc gia trên toàn thế giới khi nhận được thẻ xanh có điều kiện
 • Được bảo lãnh người thân, xin nhập quốc tịch…

Kinh nghiệm về định cư mỹ diện EB 5:

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 là chương trình nhận thẻ xanh an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài muốn định cư tại Mỹ tại thời điểm hiện nay khi cho phép các nhà đầu tư rót vốn tối thiểu 500.000 USD vào các dự án triển khai tại Mỹ và được lại hoàn lại sau 5 năm.

Thực tế, so với các hình thức đầu tư luân chuyển đồng tiền như chứng khoán, vàng hay địa ốc, đầu tư định cư Mỹ đang có một lợi thế nhất định. Vì không đơn thuần là một kênh đầu tư kiếm lợi nhuận, đầu tư định cư Mỹ EB-5 là một chiến lược đầu tư dài hạn, có chiều sâu cho tương lai.

Do đó, đối với nhiều nhà đầu tư Việt Nam, ở thời điểm bất động sản vẫn trầm lắng, chứng khoán đang điều chỉnh, vàng tăng giảm thất thường và lãi suất tiết kiệm hạ… thì đầu tư EB-5 là một nước cờ thông minh, giúp nhà tư và gia đình được hưởng đầy đủ quyền lợi của một thường trú nhân trên nước Mỹ.

Điểm nổi bật của chương trình đầu tư định cư Mỹ so với các nước khác là không yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh, khả năng tiếng anh cũng như đem đến những lợi ích hấp dẫn cho các nhà đầu tư: được kinh doanh trong môi trường cạnh tranh và phát triển, con cái được hưởng nền giáo dục hiện đại, chất lượng, tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với việc cho con đi du học, giúp cả gia đình cùng lấy thẻ xanh và đi Mỹ ngay cùng một lúc…

Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng biết rằng, để có được một hồ sơ thành công, “chìa khóa” nằm ở hai tiêu chí quan trọng: dự án tốt, minh bạch và một nhà tư vấn uy tín, có bề dày nhiều năm kinh nghiệm.

Xứ sở cờ hoa không chỉ là một điểm đến lý tưởng để học tập và du lịch, mà đó còn là nơi rất nhiều người mong muốn được định cư. Vậy bạn cần đáp ứng những điều kiện gì để định cư ở Mỹ?

Định cư tại Mỹ theo mối quan hệ gia đình

Đây là trường hợp định cư tại Mỹ phổ biến nhất, một số người thân của công dân Hoa Kỳ, được biết đến như là người thân trực tiếp, không cần phải chờ thị thực có hiệu lực. Không giới hạn số lượng Visa loại này mỗi năm. Như trường hợp vợ chồng bảo lãnh nhau, bố mẹ bảo lãnh con cái, con cái bảo lãnh bố mẹ. Thông thường trường hợp bảo lãnh vợ chồng, hoặc vợ chồng bảo lãnh con dưới 18 tuổi thủ tục làm khá nhanh để tạo điều kiện định cư Mỹ ổn định cuộc sống, với trường hợp con cái bảo lãnh bố mẹ và bố mẹ bảo lãnh con trên 18 tuổi hồ sơ được duyệt thường rất lâu.

Điều kiện định cư Mỹ cho người có kỹ năng
Nếu thiếu lao động trong các lĩnh vực nhất định và có nhu cầu cho phép nhập cư những người có kỹ năng trong các nghành nghề mà họ đang thiếu. Đây không phải là dạng cấp visa tạm thời cho người lao động (theo hình thức xuất khẩu lao động) mà trường hợp này là định cư Mỹ dài hạn và được phép nhập quốc tịch sau một thời gian nhất định, được phép cho cả vợ chồng và con cái cùng sang.

Doanh nhân muốn định cư tại Mỹ cần những điều kiện gì 
Những người đã từng có kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, có tài sản ở mức quy định tối thiểu nào đó và có mong muốn mở công ty tại Mỹ. Với trường hợp này thì tiêu chuẩn về kinh nghiệm quản lý cũng không đơn giản bao gồm chức vụ quản lý, số năm kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp họ từng quản lý phải đạt chuẩn nhất định. Ngoài ra, họ phải có đề án kinh doanh và khi sang định cư Mỹ cũng sẽ bị kiểm tra hiệu quả của việc điều hành kinh doanh bao gồm cả số việc làm tạo ra, lợi nhuận và việc đóng thuế. Trên cơ sở đó thì việc đầu tư tại Mỹ mới được lâu dài và cho phép nhập quốc tịch sau này.

Điều kiện định cư Mỹ đối với lĩnh vực di trú
Cuối cùng là các cá nhân muốn định cư tại Mỹ theo lĩnh vực di trú thông qua các thành viên gia đình hội đủ điều kiện, lời mời làm việc hay nhà tuyển dụng, hoặc một loại mục đích đặc biệt nói chung sẽ được phân loại theo các hạng mục dựa trên một hệ thống ưu tiên. Tuy nhiên, luật Di Trú thường rất phức tạp và đòi hỏi nhiều thủ tục hành chánh pháp lý, để có thể hội đủ các điều kiện di trú vào Hoa Kỳ.

GIAI ĐOẠN

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN THANH TOÁN

1

- Khách hàng thanh toán cho ASEC 30% tổng phí dịch vụ ngay sau khi ký hợp đồng

450 USD

2

- Sau khi hồ sơ của khách hàng được Sở di trú Hoa Kỳ xác nhận, khách hàng thanh toán cho ASEC 20% tổng phí dịch vụ (thanh toán trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Sở di trú)

300 USD

3

- Sau khi hồ sơ của khách hàng được Sở di trú Hoa Kỳ chấp thuận, khách hàng thanh toán cho ASEC 20% tổng phí dịch vụ (thanh toán trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Sở di trú)

300 USD

4

- Khi nhận được thư mời phỏng vấn từ Trung tâm chiếu khán quốc gia, khách hàng thanh toán cho ASEC 20% tổng phí dịch vụ (thanh toán trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Trung tâm)

300 USD

5

- Sau khi được Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa K1, khách hàng thanh toán cho ASEC 10% tổng phí dịch vụ (thanh toán trong vòng 48 giờ kể từ khi được chấp thuận)

150 USD

Chương trình định cư Mỹ diện tay nghề EB-3 là nhằm cung cấp lao động phổ thông nước ngoài cho nước Mỹ tại những nơi lao động bản xứ không đủ số lượng để đáp ứng. Định cư Mỹ diện EB-3 là hình thức công dân nước ngoài thuộc diện lao động lành nghề, chuyên gia hoặc lao động phổ thông nhập cư vào Mỹ để được cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) vĩnh viễn.

Các loại visa theo diện tay nghề:

Loại

Điều kiện chứng minh

Giấy chứng nhận

Công nhân lành nghề

·         Bạn phải chứng minh được có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc đã qua 2 năm đào tạo

Bạn phải thực hiện công việc mà những người lao động có sẵn ở Hoa Kỳ không đủ điều kiện

Giấy chứng nhận lao động và Thư tuyển dụng việc làm toàn thời gian

Chuyên gia

·         Bạn có khả năng chứng minh rằng bạn có bằng ĐH Hoa kỳ hoặc bằng ĐH nước ngoài tương đương, và bằng TN THPT là yêu cầu tối thiểu để được nhập cảnh diện lao động

·         Bạn phải thực hiện công việc mà những người lao động có sẵn ở Hoa Kỳ không đủ điều kiện

Kinh nghiệm và trình độ học vấn không thể thay thế được nếu không có bằng TN THPT

Giấy chứng nhận lao động và Thư tuyển dụng việc làm toàn thời gian

Lao động không tay nghề (lao động phổ thông khác)

Tại thời điểm người đại diện nộp đơn thay cho bạn, bạn phải có khả năng thực hiện công việc không tay nghề (yêu cầu dưới 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm), không thuộc nhóm lao động tạm thời hay thời vụ, và các công việc mà những người lao động tại Hoa Kỳ không thể đảm nhận

Giấy chứng nhận lao động và Thư tuyển dụng việc làm toàn thời gian

Điều kiện định cư tại Mỹ diện lao động visa EB3

Để được xét duyệt các chương trình lao động định cư này bạn phải đủ điều kiện sau:

 • Tuổi: 18 – 50.
 • Có sức khỏe, đủ khả năng lao động và không mắc các bệnh truyền nhiễm.
 • Người lao động cũng phải có một lý lịch trong sạch, không có tiền án tiền sự cũng như chưa từng bị trục xuất hoặc lưu trú bất hợp pháp tại bất kỳ quốc gia nào.
 • Đương đơn phải làm công việc theo vị trí toàn thời gian dài hạn cho nhà tuyển dụng.
 • Bạn cần có tài chính để chứng minh mình không phải là gánh nặng của nước Mỹ sau khi qua định cư tại đây.

Đối tượng tham gia chương trình

 • Người lao động tại Việt Nam đã lập gia đình hoặc chưa lập gia đình thỏa mãn các điều kiện trên.
 • Sinh viên đang du học ở tại Mỹ muốn lấy thẻ xanh

Lợi ích người định cư mỹ theo diện làm việc

 • Người lao động và gia đình gồm chồng/ vợ cùng với các con độc thân dưới 21 tuổi sẽ được cấp Thẻ Xanh để định cư tại Mỹ ngay khi đặt chân đến Mỹ.
 • Con đương đơn được học MIỄN PHÍ tại Mỹ đến năm lớp 12. Cơ hội vào Đại học danh tiếng cao hơn du học sinh và chi phí chỉ bằng 40% chi phí du học.
 • Có được hợp đồng lao động dài hạn tại Mỹ với lịch làm việc linh động, môi trường làm việc thân thiện và bình đẳng.
 • Đảm bảo việc làm ổn định và có được mức thu nhập đủ để đảm bảo cho bản thân và gia đình sinh sống lâu dài tại đất nước này.
 • Được mang song tịch.
 • Được hưởng đầy đủ các quyền lợi như một công dân Mỹ thực thụ (trừ quyền bầu cử).
 • Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về giáo dục, tài chính, y tế, xã hội.
 • Các thành viên trong gia đình có quyền cư trú, học tập và làm việc tại bất cứ nơi nào trên nước Mỹ.
 • Được nhận bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động tại nơi làm việc theo quy định tại Mỹ.
 • Có điều kiện học hỏi thêm để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sau thời gian làm việc.
 • Được ra vào Mỹ không cần Visa.
 • Được xin nhập quốc tịch, bảo lãnh người thân.