Đề bài: Phân tích tác phẩm Chiêu Cầu hiền sĩ của Ngô Thì Nhậm.

Bài giảng Giao phối hiền nhân – Cô Thúy Nhàn (giáo viên )

Ngô Thì Nhậm là người tài giỏi được vua Quang Trung hết lòng trọng dụng. Chiếu viết cho hiền nhân là một nét văn hóa đặc sắc của phương Đông. Trong buổi đầu dựng nước, đất nước còn nhiều khó khăn, Ngô Thì Nhậm đã viết Chiếu dụ hiền sĩ theo yêu cầu của vua Quang Trung. Tác phẩm vừa là một chiến lược hợp lý vừa là một tác phẩm xuất sắc.

Ngô Thì Nhậm viết Chiếu vào khoảng năm 1788 – 1789, bài chiếu được viết để thuyết phục các sĩ phu Bắc Hà, tức là trí thức của các triều đại cũ – nhà Lê, giúp đỡ các triều đại mới – triều đại Tây Sơn. Tác phẩm có bố cục mạch lạc, liên kết chặt chẽ với nhau: phần 1 nêu vai trò, sứ mệnh của người hiền tài đối với vận mệnh đất nước; Phần hai trình bày những trăn trở của vua Quang Trung trong việc kêu gọi hiền tài giúp nước; số còn lại đưa ra hình thức, con đường để người tài giúp nước. Với bố cục mạch lạc, chặt chẽ, Ngô Thì Nhậm đã thực hiện xuất sắc mục đích viết chiếu của mình.

Điều đầu tiên tác giả đề cập đến là vai trò to lớn của người hiền tài đối với sự hưng suy của một quốc gia. Ông đã sử dụng hình ảnh so sánh độc đáo và rất chính xác: “Nhân gian xuất hiện, như sao sáng trên trời”. Câu này đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của hiền nhân đối với quốc gia. quốc gia, đây cũng là niềm vinh dự và ca ngợi đối với họ. Không dừng lại ở đó, Ngô Thì Nhậm tiếp tục khẳng định: “Sao mai sẽ thờ ngôi Bắc Thần, hiền nhân sẽ làm sứ giả cho thiên tử. trọng dụng nhân tài, không phải ý trời sinh ra người tốt.” Bằng cách so sánh sáng tạo, tác giả khẳng định sự trân trọng đối với những người hiền tài khi so sánh họ với những vì sao trên trời, họ là kết tinh của những tinh hoa và tài năng nên phải đem tài năng của họ bộc lộ ra ngoài. phục vụ đất nước. Bằng những lập luận hết sức chặt chẽ, bước đầu tác giả đã thuyết phục được người tài.

Xem thêm bài viết hay:  4 bài văn mẫu Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê em hay nhất – Ngữ văn lớp 8

Nhưng để thuyết trình thuyết phục hơn nữa, trong phần tiếp theo của tác phẩm, Ngô Thì Nhậm đã nêu ra những khó khăn trong hành trình thu hút nhân tài giúp nước. “Xưa thời thế cấp bách, Trung tỉnh nhiều việc, hiền nhân ở ẩn, cố giữ khí tiết bền như da bò, người trong triều không dám nói như ngựa. Cũng có người gõ cửa, xuống hồ xuống sông, chết đuối trên cạn mà tự mình không biết, chỉ lo lẩn trốn, gần như cả đời. Nếu như trong thời suy vong, các nhà Nho thường lánh đời, bỏ chốn gạn đục để tìm nơi bề trong để giữ khí tiết thanh cao, đó là điều dễ hiểu, nhưng nay đã bước sang thời đại mới, sao các ông vẫn “trốn tránh”? “Câu nói ấy như một lời quở trách nhẹ nhàng mà đanh thép đối với kẻ sĩ thời bấy giờ. “Bây giờ ghé chiếu nghe ngóng, ngày đêm mong mỏi mà phú quý học rộng chưa ai đến, hay là mình không đáng nương tựa”. ?Hay là thời mạt vận không thể ra hầu hạ hoàng tử.” Câu đối vừa thể hiện mong muốn tha thiết, chân thành muốn “thỉnh” mời hiền tài về giúp nước. Nhưng đồng thời thể hiện sự phê phán nhẹ nhàng mà sâu sắc qua hai câu hỏi tu từ ở phía sau. Chạm đến suy nghĩ, nhận thức của những bậc hiền tài chưa ra tay giúp đời, giúp nước cho triều đại mới.

Xem thêm bài viết hay:  Top 3 bài Phân tích đoạn trích Vĩnh biệt cửu trùng đài của Lưu Quang Vũ hay nhất – Ngữ văn lớp 11

Buổi đầu dựng nước gặp muôn vàn khó khăn: “kỷ cương trong triều còn thiếu, việc ngoài biên phải lo”, không những thế đời sống nhân dân còn chưa ổn định, mọi người vẫn còn mệt mỏi và không thể lấy lại sức lực của họ.” “Trải qua bao năm chinh chiến, nên càng thấy rõ tầm quan trọng của sự đóng góp của hiền tài cho đất nước: “Một cột không đỡ được nhà lớn, mưu một người không thể dựng nghiệp trị yên”. cho thấy thái độ chân thành của vua Quang Trung, ông hết lòng muốn mời người tài giỏi ra giúp nước vì ông còn lo cho đời sống của nhân dân, cho sự an nguy và độc lập của nước nhà. tấm lòng yêu nước thương dân, tấm lòng ấy thật đáng trân trọng và tự hào.

Đoạn tiếp theo thể hiện rõ tầm nhìn xa của vua Quang Trung. Để cùng toàn dân chung sức, xây dựng triều đại mới, ông đã ban chiếu mời hiền sĩ ra giúp nước. Hình thức hết sức đa dạng: “nhắc nhở không phân biệt cấp độ”, “không vì lời nói cẩu thả, vu khống mà bắt tội”, “tiến cử”, “tự tiến cử”,… để người tài có điều kiện thuận lợi nhất. để họ có thể cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp chung của đất nước.

Bằng những lời lẽ chân thành, tha thiết, ta thấy được tầm nhìn xa của Quang Trung trong công cuộc tái tạo và xây dựng triều đại mới. Vương triều đó mạnh về quân sự chưa đủ mà còn phải mạnh về nhân tài, bởi “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Vua Quang Trung là nhà lãnh đạo có trí tuệ, khiêm tốn, chân thành và có tấm lòng quan tâm đến sự nghiệp dựng nước. Trong toàn bộ slide ta không thấy ông nhắc đến lần nào các sĩ phu Bắc Hà bất hợp tác với triều Tây Sơn. Điều đó thể hiện cách kêu gọi hợp tác khéo léo, khiêm tốn và chỉ có định hướng của người tài.

Xem thêm bài viết hay:  Top 8 bài phân tích, dàn ý bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát hay nhất – Ngữ văn lớp 11

Tác phẩm sử dụng nhiều kinh điển và kinh điển Hán học giúp cho việc trình bày tư tưởng và quan điểm trở nên cô đọng và rõ ràng. Ngoài ra, lớp từ ông sử dụng chủ yếu nói về nhân dân, đất nước, triều đại… tạo nên lớp từ mang không khí trang nghiêm, nhấn mạnh sự thiêng liêng của sự nghiệp dựng nước, của những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ. sức mạnh của người khôn ngoan. Nghệ thuật lập luận tài tình, chặt chẽ, logic, hợp lý tạo nên sức thuyết phục cao đối với người đọc.

Chiếu hiền là một văn kiện quan trọng thể hiện tư tưởng sáng suốt của triều đại Tây Sơn khi kêu gọi hiền tài giúp đỡ trong buổi đầu của triều đại mới. Đồng thời cũng thấy được sự khiêm tốn, chân thành và tầm nhìn xa của vua Quang Trung khi nhận thấy vai trò quan trọng của người hiền tài trong quá trình dựng nước.

Xem thêm các bài văn mẫu về phân tích và lập dàn ý tác phẩm lớp 11:

chieu-cau-hien.jsp

Các bộ đề lớp 11 khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *