Với 4 bài soạn Viết đoạn văn với chủ đề Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau sẽ giúp các em học sinh biết cách triển khai ý để từ đó biết cách viết bài tập làm văn lớp 6.

Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề: Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau.

Mục lục

  • Viết đoạn văn theo chủ đề Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau – bài mẫu 1
  • Viết đoạn văn với chủ đề Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau – bài mẫu 2
  • Viết đoạn văn với chủ đề Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau – mẫu 3
  • Viết đoạn văn với chủ đề Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau – mẫu 4

Viết đoạn văn theo chủ đề Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau – bài mẫu 1

Trên hành tinh xinh đẹp này, muôn loài luôn cần có nhau. Mỗi loài sống trong một môi trường sống có mối quan hệ chặt chẽ với các loài khác. Tất cả các loài đó cùng chung sống, cùng tiến hóa, ràng buộc với nhau bằng mối quan hệ đối kháng hoặc hỗ trợ, khống chế lẫn nhau hoặc hỗ trợ nhau để cùng tồn tại lâu dài. Sự phát triển hay biến mất của một loài ít nhiều ảnh hưởng đến các loài xung quanh trong quần xã. Lưới thức ăn, chuỗi thức ăn và các con đường, mối quan hệ sinh thái của các loài bền vững, phát triển theo năm tháng. Tóm lại, trong quần xã sinh vật và trên hành tinh này, muôn loài gắn bó với nhau để cùng tồn tại và phát triển.

Xem thêm bài viết hay:  Tả cảnh biển vào buổi sáng sớm hay nhất (dàn ý – 10 mẫu)

Viết đoạn văn với chủ đề Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau – bài mẫu 2

Trên hành tinh xinh đẹp này, muôn loài luôn cần có nhau. Vì vậy, một trong những vấn đề nóng cần quan tâm là làm sao giúp các em có nhận thức riêng về thảm họa môi trường và bảo vệ các loài sinh vật mà Trái đất đang phải đối mặt. Hàng ngày, cha mẹ hãy trò chuyện và cùng con thực hành những hoạt động nhỏ, ý nghĩa. Đối với trẻ nhỏ, tiếp cận bằng tranh ảnh, truyện kể luôn là cách hữu hiệu giúp trẻ có ấn tượng và ghi nhớ sâu sắc về cuộc sống muôn màu của các loài sinh vật trên Trái đất. Vì vậy, những bộ phim ngắn hay sách về sinh vật là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cha mẹ khi trò chuyện và luyện tập cùng con.

Viết đoạn văn với chủ đề Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau – mẫu 3

Trên hành tinh xinh đẹp này, muôn loài luôn cần có nhau. Mọi sinh vật đều có mối quan hệ nhất định. Tất cả các loài sống với nhau trong mối quan hệ đối kháng hoặc hỗ trợ, kiểm soát lẫn nhau hoặc hợp tác với nhau để giúp cùng tồn tại. Nếu một loài biến mất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các loài khác. Và con người chỉ là một sinh vật sống trên Trái đất, còn phụ thuộc vào các loài khác. Vì vậy, chúng ta cần có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của Trái đất.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn Tả cảnh ngày Tết quê em hay nhất

Viết đoạn văn với chủ đề Trên hành tinh tươi đẹp này, muôn loài đều cần thiết cho nhau – mẫu 4

Trên hành tinh xinh đẹp này, muôn loài luôn cần có nhau. Theo ước tính của nhiều nhà khoa học, Trái đất hiện có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Nhưng hiện nay con người mới chỉ ghi nhận được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Điều này cho thấy sự đa dạng của các loài. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền phá vỡ sự đa dạng đó. Bởi vì không có gì tồn tại mãi mãi, hoặc mãi mãi. Còn con người cũng chỉ là một loài sinh vật, tồn tại và phát triển phụ thuộc vào các loài khác. Vì vậy, chúng ta hãy bảo vệ muôn loài để hành tinh này mãi tươi đẹp.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 6 hay khác:

Mục Lục Văn Mẫu | Ngữ văn hay lớp 6 theo từng phần:

Giải bài tập lớp 6 theo sách mới môn học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *